Informacja

Niniejsza strona / blog ma za zadanie wspomóc akcję przywracania miastu pamięci o Karlu Ludwigu Hencke. Na początek przepublikowane zostały posty z bloga „Driesen było … Drezdenko jest …” Z czasem materiały poświęcone naszemu astronomowi będą się tutaj ukazywać niezależnie. Uruchomiony został dodatkowo fanpage na FB, na którym będzie udostępniana większość materiałów z tego bloga a także drobne, luźne informacje w temacie, których nie byłoby po prostu sensu zamieszczać jako posty na blogu.
Wspomniana akcja będzie przeprowadzana na kilku płaszczyznach w ciągu całego 2015 roku. Jej ukoronowaniem będzie zaplanowana na październik wystawa, która po zakończeniu działań przekształcona zostanie w stałą ekspozycję poświęconą K.L. Henckemu – w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia w Drezdenku. Zaplanowane zostało również wydawnictwo. Tu jednak wszystko zależy od funduszy, czyli od dobrej (lub złej) woli władz miasta. A taka pozycja powinna być wydana właśnie tu, w Drezdenku – z wiadomych względów. Całość ma charakter edukacyjny, dlatego też kilka części tego przedsięwzięcia odbędzie się dla szkół i w szkołach.
Wybrany został rok 2015, ponieważ oprócz kilku sprzyjających okoliczności (udało się nawiązać kontakt z potomkami Henckego) jest to też okrągła rocznica dokonania przez niego pierwszego z odkryć – 8. grudnia 1845, odkrycie planetoidy Atraea.
Teksty autorów niemieckich, zarówno te współczesne jak i archiwalne zostaną na początek podane w oryginale. Wiem, że to pewna niedogodność, ale będą one tłumaczone sukcesywnie i będą także publikowane wersje polskojęzyczne. Tu trzeba się uzbroić w cierpliwość. Dla znających język niemiecki jest to przy okazji nie lada gratka - "dotknąć" oryginału.

Miasto wydało jeszcze kilka znamienitych postaci, zarówno w okresie przed 1945 jak i po tej przełomowej dacie. Po Karlu Ludwigu Hencke przyjdzie kolej na upamiętnianie tych innych – przezd wszystkim Ottona Franza Gensichena. Jeśli chodzi o czas powojenny to takie wybory z pewnością także zostaną dokonane.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz